CED Catalunya

Aquesta aplicació permet als usuaris explorar de manera interactiva la composició de la població resident a Catalunyal\’any 2105 a nivell de secció censal, així com també visualitzar la distribució espacial dels diferents grups de població nouvinguda en funció de la seva regió de naixement. L\’aplicació està dissenyada per tal que els usuaris puguin crear àmbits territorials de consulta mitjançant l\’agregació de municipis. Una vegada definit un àmbit territorial, poden descarregar-se les imatges dels mapes i gràfics, així també les dades (en format *csv i/o *txt) associades.

Author: Unknown

App: None

Code: None

Documentation: http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/early/2016/10/20/bioinformatics.btw624

ced-catalunya

Suggestions, questions, or reviews for this app? Comments are open!

If any of the info above is incorrect or needs to be updated, please send an email to corrections (at) showmeshiny.com and reference this post's URL.

Add a comment